Foreningens formål er at varetage grundejernes fællesinteresser.

Ved givne anledninger foranlediger bestyrelsen afholdelse af selskabelige sammenkomster, møder og foredrag.