Indmeldelse kan ske til kasserer Finn Elkjær  

Det koster 250,- kr. pr. år pr. husstand.

Foreningens kontonr.: 4201 - 4201032644