Position:
Webredaktør og kasserer
Tlf.:
39 90 10 48
Send en e-mail
(valgfri)

Login for bestyrelsen

Ansvar og opgave

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som af sin midte vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet det tilstræbes, at halvdelen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Opgaver i forbindelse med foreningens aktiviteter kan honoreres.

Sekretæren skal føre referat over alle møder, og dette skal udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og godkendes på det følgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer fremsætter fordring herom for formanden eller næstformanden. Der afholdes mindst to årlige bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er tilstede.